Valgte Embedsmænd

Hovedmatriark

Solveig Grothe Jensen

Første assisterende matriark

Else Marie Pedersen

Ypperstepræst

Karen Johanne Rasmussen

Skriftfører

Anne Grete Olsen

Regnskabsfører

Dorrit Friis-Hansen

Kasserer

Dorrit Thustrup Petersen

Anden assisterende matriark

Inge Lisa Malec Thomsen

Fungerende ekshovedmatriark

Eva Bruun Jørgensen

Storrepræsentant

Helle Christensen

Storrepræsentant

Eva Bruun Jørgensen