Valgte Embedsmænd

Hovedmatriark

Eva Bruun Jørgensen

Første assisterende matriark

Solveig Grothe Jensen

Ypperstepræst

Kirsten Marianne Olsen

Skriftfører

Else Marie Pedersen

Regnskabsfører

Dorrit Friis-Hansen

Kasserer

Dorrit Thustrup Petersen

Anden assisterende matriark

Dorte Vestergaard

Fungerende ekshovedmatriark

Helle Christensen

Storrepræsentant

Anne Grete Christiansen

Storrepræsentant

Rita Lind