Mandag den 10. september 2018 kl. 19:30

Møde i Troens Grad

Underholdning i selskabslokalet

Mandag den 8. oktober 2018 kl. 19:30

Møde i Troens Grad

Referat fra Fællesrådsmøde   -   Optagelse i Troens Grad

Besøg af Matriarklejr nr. 2 Aurora   -   Lang kjole

Mandag den 12. november 2018 kl. 19:30

Møde i Troens Grad

Referat fra Distriktsudvalgs- og Halvårsmøde

Fremlæggelse af regnskab for 2. og 3. kvartal 2018   -   Fremlæggelse af budget for 2019

Foredrag   -   Belæring efter Troens Grad / før Håbets Grad kl. 18.00

 

Mandag den 26. november 2018 kl. 19:00

Obs. tidspunkt

Møde i Troens Grad   -   Adventsmøde

Vedtagelse af budget for 2019

Julefrokost og julestemning i selskabslokalet

Mandag den 14. januar 2019 kl. 19:30

Møde i Troens Grad

1. nomination

Forfremmelse til Håbets Grad

Lang kjole

Mandag den 11. februar 2019 kl. 19:30

Møde i Troens Grad

Fremlæggelse af årsregnskab for 2018

2. nomination og evt. valg

Ordensindlæg ved distriktsdeputeret storsire Charlotte Granzow

Belæring efter Håbets Grad / før Barmhjertighedens Grad kl. 18.00

Mandag den 11. marts 2019 kl. 19:30

Møde i Troens Grad

Godkendelse af årsregnskab 2018

Ophøjelse til Barmhjertighedens Grad

Lang kjole

Mandag den 8. april 2019 kl. 19:30

Møde i Troens Grad

Installation

Lang kjole

Lørdag den 13. april 2019 kl. 17:00

25 års stiftelsesfest

Festlejr

Festmiddag kl. 18.30

Lang kjole

Mandag den 13. maj 2019 kl. 19:30

Møde i Troens Grad

Fremlæggelse af regnskab for 1. kvartal 2019   -   Referat fra Distriktsudvalgs- og Halvårsmøde

Underholdning i selskabslokalet

Belæring efter Barnhjertighedens Grad kl. 18.00