Matriarklejr nr. 9 Astras historie

Matriarklejr nr. 9 Astra er institueret den 9. april 1994 med hjemsted i Nykøbing Falster.

Matriarklejren omfatter søsterlogerne i Distrikt 5 Storstrømmen.

Den 23.11.1992 indkaldte daværende søster distriktsdeputeret storsire Else Damtoft matriarker fra distrikt 5 Storstrømmen til et orienterende møde med henblik på dannelse af en Rebekkalejr forening.
Matriarkerne minus en enkelt var medlemmer af Rebekkalejr nr. 4 Miriam, Næstved.
Denne lejr havde på det tidspunkt optag fra 17 loger og et stort medlemstal ( 250).

Ansøgning om tilladelse til at danne en forening blev underskrevet af daværende søster distriktsdeputeret storsire Else Damtoft, Eks hovedmatriark Lise Kildegaard Christiansen, matriark Conny Jensen, matriark ypperstepræst Rita Ørum Larsen og 1. assisterende matriark Jytte Rasmussen. Alle var på dette tidspunkt matriarker i Matriarklejr nr. 4 Miriam.

Den 11.01.1993 blev der afholdt stiftende møde. 67 matriarker deltog i mødet.
Institueringen af foreningen fandt sted den 22.02.1993 under ledelse af daværende søster deputeret storsire Rigmor Dam.
Foreningens navn blev Astra.
Mange bistod med rådgivning og praktisk hjælp, og der var stort engagement hos matriarkerne – det blev en travl periode.

Den 9. april 1994 blev Rebekkalejr nr. 9 Astra institueret i logebygningen i Nykøbing F.

Fribrevet blev udleveret til daværende søster distriktsdeputeret storsire Else Damtoft, , søster ex distriktsdeputeret storsire Tove Mogensen, matriark ypperstepræst Rigmor Blom, hovedmatriark Jytte Rasmussen og 1. assisterende matriark Rita Ørum Larsen.

Daværende broder storsire Hans Petersen deltog som gæst, for første gang i historien var det søster deputeret storsire Rigmor Dam, der foretog en instituering af en Rebekkalejr .

Mødedagen blev 2. mandag i måneden kl. 19.30, og møderne afholdes i Logebygningen i Nykøbing F.
Astra betyder stjerne. Seglet/symbolet blev Farøbroen med en stor stjerne over broens to pyloner.
Seglet symboliserer bindeleddet mellem søsterlogerne nord og syd for Storstrømmen. Stjernen som ledestjerne for matriarkerne på deres vandring.

Ved institueringen var der 70 matriarker – ultimo 2011 var der 126 matriarker.